Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning - översyn efter erfarenheter från den finansiella krisen Dir. 2011:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en översyn av hur erfarenheterna från den finansiella krisen har påverkat synen på Riksbankens balansräkning. Det gäller t.ex. storleken på och finansieringen av valutareserven samt storleken på eget kapital.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition