Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (Ju 2010:13) Dir. 2011:95

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget. Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2011. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 februari 2012.