Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund a Dir. 2012:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 6 juli 2012.