Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Översyn av bestämmelserna om disciplinansvar inom totalförsvaret Dir. 2012:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över det disciplinansvarssystem som gäller för Försvarsmakten och, enligt vad som följer av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. (LDT), vissa delar av totalförsvaret.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)