Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Disciplinansvar i ett reformerat försvar SOU 2013:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår sammanfattningsvis att disciplinansvarssystemet,såvitt gäller vilka lagar som ska tillämpas och vilka situationer samt personer som ska omfattas av gällande regelverk, i grunden bör bestå oförändrat. Utredningen föreslår dock ett antal ändringar i
LDT som innebär en ytterligare ”tillnärmning” av lagen till LOA samt en anpassning till dagens uppgifter för Försvarsmakten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)