Hoppa till huvudinnehåll

Översyn av myndigheter och stiftelser inom miljöområdet Dir. 2013:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna och stiftelserna under Miljödepartementet. Myndighetsstrukturen bör i ökad grad underlätta regeringens styrning och utveckla förvaltningen.

Kartläggningsdelen i uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 september 2014.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2015.

Göran Ekström, f.d. generaldirektör vid Arbetsgivarverket utses till regeringens särskilda utredare.

Laddar...