Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén Dir. 2013:113

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Företagsskattekommittén, som har regeringens uppdrag att se över beskattningen av bolag, får förlängd utredningstid till den 16 juni 2014.

Lagstiftningskedjan