Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatteincitament för forskning och utveckling SOU 2012:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 13 januari 2011 att tillsätta en kommitté med uppdrag att se över företagsbeskattningen. Kommittén har antagit namnet Företagsskattekommittén. Uppdraget ska redovisas i tre etapper.

Kommittén fick i uppdrag att i ett delbetänkande belysa de svenska skattereglerna för forskning och utveckling (FoU) samt lämna förslag på ökade skatteincitament inom området. Den 26 september 2012 lämnade kommittén sitt delbetänkande "Skatteincitament för forskning och utveckling, SOU 2012:66".

Delbetänkandet ”Skatteincitament för riskkapital, SOU 2012:3" lämnades den 30 januari 2012 och slutbetänkandet ska lämnas senast den 1 november 2013.

Lagstiftningskedjan

Laddar...