Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling ska göras avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget för dessa personer, dock högst med 37 500 kronor per koncern och månad. Avdraget får inte medföra att de avgifter som ska betalas understiger ålderspensionsavgiften om 10,21 procent.

En förutsättning för avdraget är att personerna har arbetat med forskning och utveckling i en viss utsträckning och att de vid årets ingång har fyllt 26 men inte 65 år. Med forskning och utveckling ska enligt förslaget avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap (forskning) eller använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan