Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering Dir. 2014:24

Publicerad Uppdaterad

Tilläggsdirektivet anger att utredningstiden för Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering förlängs till den 15 juni 2014.

Ladda ner:

Regeringen beslutade i juli 2012 kommittédirektiv om hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter.

Enligt ett tilläggsdirektiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 februari 2014. Utredningstiden förlängs nu ytterligare.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

    Betänkande från Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering. Utredningens övergripande mål har varit att lämna förslag på hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i syfte att vara ett effektivt medel för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...