Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Ett av förslagen är att lönekartläggning nu ska genomföras årligen, istället för var tredje år.

Ladda ner:

I övrigt innebär förslagen bland annat att:

  • Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder.
  • Arbetet ska göras enligt ett övergripande ramverk – undersöka risker för diskriminering, analysera orsaker, vidta åtgärder och följa upp arbetet. Utformningen av de konkreta åtgärderna lämnas till arbetsgivaren respektive utbildningsanordnaren.
  • Det införs ett krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

    Betänkande från Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering. Utredningens övergripande mål har varit att lämna förslag på hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i syfte att vara ett effektivt medel för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...