Hoppa till huvudinnehåll

Klimatfärdplan 2050 – strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås Dir. 2014:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till en strategi för hur regeringens långsiktiga vision att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären ska uppnås.

Miljömålsberedningen övertar det uppdrag som tidigare getts till utredningen om klimatfärdplan 2050 (M 2014:03) med de förändringar och kompletteringar som anges i Dir. 2014:165.

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen - förslag till klimatpolitiskt ramverk, Dir. 2014:165

Laddar...