Kommittédirektiv från Miljödepartementet

En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare stärka samverkan inom näringslivet och mellan myndigheter och näringsliv i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. I uppdraget ingår att synliggöra, främja och tillvarata näringslivets miljöarbete i miljömålssystemet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition