Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF Dir. 2014:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 om kommittédirektiv om behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 17 september 2014.

Lagstiftningskedjan