Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen SOU 2014:67

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslagen i detta betänkande gör det möjligt för ISF att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt måste ett fullgott skydd ges för den personliga integriteten. Genom förslagen får ISF ett uttryckligt rättsligt stöd för att automatiserat behandla personuppgifter. Förslagen underlättar därmed den prövning som andra myndigheter måste göra innan de bestämmer sig för att överlämna underlag till ISF. Det föreslås vidare att ISF får ges direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen. Hanteringen blir därigenom effektivare samtidigt som ISF ges bättre möjligheter att identifiera förbättringsområden inom socialförsäkringsområdet. Ändamålsenligt utformad kan ISF:s hantering av uppgifter också förenas med kraven på skydd mot oacceptabla integritetsintrång.

Lagstiftningskedjan