Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen Dir. 2013:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera behovet av en särskild lagreglering för behandling av personuppgifter för tillsyns- och granskningsverksamheten vid Inspektionen försocialförsäkringen (ISF). Om en sådan lagreglering bedöms nödvändig ska utredaren lämna förslag till lagtext med nödvändiga kommentarer och även föreslå vilka eventuella ändringar i andra författningar som kan behövas.
Uppdraget ska redovisas senast den 18 juni 2014.

Lagstiftningskedjan