Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Delaktighet i EU Dir. 2014:112

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska utreda möjligheterna att inom ramen för EU:s nuvarande regelverk och arbetssätt främja insyn, delaktighet och inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att bidra till en demokratisk utveckling i linje med demokratipolitikens mål att stärka individens möjligheter till inflytande.

Utredaren ska bland annat

  • analysera kunskapsnivån i Sverige i frågor om EU och hur olika samhällsaktörer påverkar den,
  • redogöra för de möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande som finns i dag,
  • föreslå åtgärder inom ramen för existerande strukturer för att öka insyn, delaktighet och inflytande för individer och andra aktörer i Sverige i frågor som beslutas inom EU.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Delaktighet i EU

    En särskild utredare ska utreda möjligheterna att inom ramen för EU:s nuvarande regelverk och arbetssätt främja insyn, delaktighet och inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • EU på hemmaplan

    Utredningen om delaktighet i EU föreslår flera åtgärder för att höja kunskapen, främja insyn och delaktighet samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor. Utredningen föreslår bland annat att regeringen ska tidigarelägga delar av det arbete som idag sker genom utredningsväsendet och remissförfarandet.

Remiss SOU

Lagrådsremiss

Proposition