En nationell kommitté för hållbar vargpolitik

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En stående kommitté med förankring hos berörda intressegrupper ska bistå regeringen i utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik som har som övergripande mål att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige och att socioekonomisk hänsyn tas. Kommittén ska i syfte att stödja regeringen i utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik bl.a. utgöra en referensgrupp till regeringen och verka för att berörda intressegrupper finner en gemensam hållning i frågor som gäller utvecklingen och förvaltningen av vargstammen. Kommittén ska redovisa sitt arbete genom en sammanfattande rapport senast den 30 mars 2018. Regeringen avser att senast den 1 januari 2019 ta ställning till organisationsformen för det fotsatta arbetet.