Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete Dir. 2015:68

Publicerad

Regeringen beslutade den 18 december 2014 kommittédirektiv om större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (dir. 2014:157). En kommitté i form av en delegation inrättades med uppdraget att verka för sådana insatser. Uppdraget utvidgas och förtydligas nu.

Ladda ner:

Delegationen ska även

  • främja att lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten ingås mellan och genomförs av kommuner och Arbetsförmedlingen,
  • besluta om bidrag för att främja att lokala överenskommelser ingås och
  • följa upp arbetet med de lokala överenskommelserna.

Uppdraget ska, med ändring av tidigare beslut, redovisas senast den 31 mars 2016 och den 28 februari 2017 och slutredovisas senast den 28 februari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...