Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

På egna ben - Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden SOU 2023:7

Publicerad

Omslag på SOU På egna ben Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden

Betänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).

Ladda ner:

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har under åtta
års tid haft regeringens uppdrag att främja samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, bland annat genom utveckling av
nya samverkansformer. Syftet har varit att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition