Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Dir. 2017:44

Publicerad

En särskild utredare ska se över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur en sådan finansiell samordning skulle kunna utformas. Den finansiella samordningen bör kunna omfatta hela landet.

Ladda ner:

Utredaren ska utreda och lämna förslag på

  • hur omfattande den finansiella samordningen bör vara,
  • hur den finansiella samordningen bör regleras mellan sjuk-vårdshuvudmännen och staten,
  • hur det ekonomiska resultatet bör beräknas och kostnadsansvaret regleras mellan sjukvårdshuvudmännen och staten,
  • hur en rättslig reglering bör utformas.

Det är angeläget att företrädare för sjukvårdshuvudmännen och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården ges goda möjligheter att lämna synpunkter och få information om utredarens arbete. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

    En särskild utredare ska se över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur en sådan finansiell samordning skulle kunna utformas. Den finansiella samordningen bör kunna omfatta hela landet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...