Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Dir. 2017:44

Publicerad

En särskild utredare ska se över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur en sådan finansiell samordning skulle kunna utformas. Den finansiella samordningen bör kunna omfatta hela landet.

Ladda ner:

Utredaren ska utreda och lämna förslag på

  • hur omfattande den finansiella samordningen bör vara,
  • hur den finansiella samordningen bör regleras mellan sjuk-vårdshuvudmännen och staten,
  • hur det ekonomiska resultatet bör beräknas och kostnadsansvaret regleras mellan sjukvårdshuvudmännen och staten,
  • hur en rättslig reglering bör utformas.

Det är angeläget att företrädare för sjukvårdshuvudmännen och för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården ges goda möjligheter att lämna synpunkter och få information om utredarens arbete. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

    En särskild utredare ska se över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur en sådan finansiell samordning skulle kunna utformas. Den finansiella samordningen bör kunna omfatta hela landet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition