Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen Dir. 2017:119

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 juli 2016 att inrätta en delegation
med uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla
en tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet.

Uppdraget utvidgas nu. Delegationen får i uppdrag att bl.a.

  • genomföra dels projekt som syftar till att ge stöd till statligamyndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten, dels projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet,
  • organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv,
  • sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten, och
  • föreslå hur bl.a. erfarenheter av idé- och verksamhetsutvecklinginom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen även efter att delegationen har avslutat sitt arbete.

Utredningstiden förlängs. De återstående delarna av uppdraget enligt de ursprungliga direktiven ska redovisas senast den 18 juni 2018. De nya delarna av uppdraget ska redovisas i en slutrapport senast den 13 oktober 2019.

Laddar...