En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg ID-nummer: SOU 2018:48

Ladda ner:

Tillitsdelegationen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. I direktiven till Tillitsdelegationen lyfter regeringen att den statliga tillsynen i vissa fall kan ha utformats så att utvecklingen av kommunal verksamhet hindras. Mot bakgrund av det vill regeringen utveckla tillsynen så att denna om möjligt bidrar mer till utveckling. Delegationen har därför bl.a.haft i uppdrag att analysera hur den statliga tillsynen påverkar kommunal verksamhetsutveckling, samt utreda och om möjligt föreslå hur tillsynen kan bidra mer till verksamhetsutveckling.