Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? SOU 2017:56

Publicerad

Ladda ner:

Tillitsdelegationen har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. I delbetänkandet kartlägger Tillitsdelegationen ersättningsmodellernas styrande effekter i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. De presenterar de ersättningsmodeller som är mest aktuella i Sverige i dag och diskuterar sedan deras betydelse för möjligheten att tillvarata medarbetarnas kompetens och förmåga och därigenom bidra till en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och innovativ välfärd av hög kvalitet. Delbetänkandet syftar till att vidga diskussionen om ersättningsmodellerna, bortom de ekonomiska incitamenten som vanligtvis är huvudfokus, för att skapa en bredare förståelse för ersättningsmodellernas effekter.

Laddar...