Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

Publicerad

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

    Den 7 maj beslutade regeringen om att förlänga utredningstiden för initiativet Fossilfritt Sverige, samt att utvidga dess uppdrag. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2024.

  • Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

    Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

  • Initiativet Fossilfritt Sverige

    En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen i att stärka och fördjupa arbetet med initiativet Fossilfritt Sverige.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition