Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

Publicerad

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...