Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen Dir. 2019:63

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir. 2018:99). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2019. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 oktober 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition