Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso-och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) Dir. 2019:83

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap att även överväga och analysera nödvändiga åtgärder för att förebygga och hantera situationer med brist på hälso- och sjukvårdsmaterial samt läkemedel då inte någon allvarlig händelse påverkar försörjningen.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar också åt utredaren att analysera vissa frågor om hanteringen av jodtabletter. Detta inom ramen för kärnenergiberedska­pen.

För uppdraget får utredaren förlängd tid till den 30 september 2021. Delredovisning ska lämnas senast den 1 april 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition