Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till OPS-utredningen (S 2018:01) Dir. 2019:87

Publicerad

Utredningstiden för Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll (OPS-utredningen) förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska nu redovisas senast den 14 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården

    En särskild utredare har utrett besluts- och genomförandeprocesser vid upphandlingar och investeringar i landsting och i avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och företag och organisationer. Utredaren har kartlagt hur process- och organisationsstöd använts i detta sammanhang.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...