Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården

Publicerad

En särskild utredare har utrett besluts- och genomförandeprocesser vid upphandlingar och investeringar i landsting och i avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och företag och organisationer. Utredaren har kartlagt hur process- och organisationsstöd använts i detta sammanhang.

Ladda ner:

Utgångspunkten har varit ett lärandeperspektiv för att kunna dra nytta av erfarenheter från Nya Karolinska Solna (NKS) i Region Stockholm. Utredningen menar att det finns generella lärdomar att dra från NKS i de pågående strukturförändringarna i svensk hälso- och sjukvård mot en nära, nivåstrukturerad och högspecialiserad vård.

Utredningen lämnar fyra rekommendationer som ska stärka förutsättningarna för att lärdomarna ska omhändertas på ett bra sätt.

  • Utred hur förutsättningar för utbildning och forskning kan säkerställas vid strukturförändringar inom hälso- och sjukvården
  • Utveckla tillsynen inom hälso- och sjukvården
  • Säkerställ långsiktighet och helhetssyn vid större strukturförändringar och investeringar samt
  • Konsekvensanalyser bör ingå vid införande av nya styrmodeller och organisationsförändringar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården

    En särskild utredare har utrett besluts- och genomförandeprocesser vid upphandlingar och investeringar i landsting och i avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och företag och organisationer. Utredaren har kartlagt hur process- och organisationsstöd använts i detta sammanhang.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...