Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Publicerad

En särskild utredare ska utreda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Ladda ner:

En förutsättning för uppdraget är att Systembolagets monopol säkras. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition