Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet, BUMS (S 2018:13) Dir. 2021:7

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen förlänger tiden för Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet. Uppdraget ska nu redovisas senast den 1 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

    Regeringen föreslår att underhållsstöd dras in om den bidragsskyldiga föräldern under tolv månader har fullgjort sin betalningsskyldighet. Den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet förlängs alltså med sex månader.