Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning Dir. 2021:19

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur villkor för public service-innehåll på internet kan ställas upp och se över möjligheterna att ändra befintlig ordning för beslut vid förhandsprövning av nya tjänster hos public service-företagen.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • med utgångspunkt i de ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen som föreslås av 2018 års tryck-och yttrandefrihetskommitté föreslå hur villkor för public service-innehåll på internet kan ställas upp,
 • bedöma vilka av de nuvarande innehållsvillkor som gäller för public service-företagens sändningar i marknätet som är lämpliga att ställa upp för deras verksamhet på internet,
 • analysera om granskning av public service-innehåll på internet utifrån de nya innehållsvillkoren kräver ändringar i granskningsnämnden för radio och tv:s uppdrag,
 • föreslå hur innehållsvillkor för verksamheten på internet ska följas upp vid den årliga uppföljningen av public service-uppdraget, och
 • analysera möjligheterna att ändra befintlig ordning för det slutliga
  beslutet vid en förhandsprövning.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Innehållsvillkor för public service på internet

  Regeringen föreslår att radio- och tv-lagen (2010:696) ändras så att regeringen får möjlighet att besluta om villkor för public service-företagens sändningar och tillhandahållanden av ljudradio- och tv-program genom tråd. Det betyder att krav kan ställas på innehåll i radio- och tv-program som sänds eller tillhandahålls av företagen på internet.

Proposition (1 st)

 • Innehållsvillkor för public service på internet

  Regeringen föreslår att radio- och tv-lagen (2010:696) ändras så att regeringen får möjlighet att besluta om villkor för public service-företagens sändningar och tillhandahållanden av ljudradio- och tv-program genom tråd. Det betyder att villkor kan ställas upp för radio- och tv-program som sänds eller tillhandahålls av företagen på bland annat internet.

Laddar...