Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

En ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret Dir. 2021:25

Publicerad

En utredare ska göra de överväganden och lämna de förslag som behövs för att regeringen i början av 2022 ska kunna tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att inrätta en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av verksamheten i totalförsvaret. Den nya myndigheten ska vara anslagsfinansierad och inrättas den 1 januari 2023.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • precisera vilka uppgifter som den nya myndigheten ska ansvara för,
  • föreslå myndighetens ledningsform,
  • föreslå i vilken omfattning regeringen ska kunna lägga särskilda uppdrag på myndigheten,
  • lämna nödvändiga författningsförslag i den utsträckning utredaren lämnar förslag som påverkar gällande rätt.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret

    En utredare ska göra de överväganden och lämna de förslag som behövs för att regeringen i början av 2022 ska kunna tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att inrätta en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av verksamheten i totalförsvaret. Den nya myndigheten ska vara anslagsfinansierad och inrättas den 1 januari 2023.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...