Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES Dir. 2021:54

Publicerad

Regeringen förlänger utredningstiden för utredningen om vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Patientöversikter inom EES och Sverige

    Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES har utrett vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  • E-recept inom EES

    Utredningen om E-recept inom EES har utrett vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagrådsremiss

Proposition