Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES Dir. 2021:91

Publicerad

Regeringen utökar uppdraget till Utredningen om e-recept inom EES. Regeringen ger också utredaren i uppdrag att utreda frågor som rör gränsöverskridande patientöversikter inom EES.

Ladda ner:

Utredaren ska även bland annat:

  • föreslå en definition av patientöversikt,
  • föreslå åtgärder för en långsiktig förvaltning av patientöversikter,
  • lämna förslag på de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att möjliggöra ett gränsöverskridande utbyte av patientöversikter inom EES som inkluderar information från alla vårdgivare i Sverige, och
  • analysera om patientöversikten eller delar av patientöversikten ska vara obligatoriska att dokumentera och tillgängliggöra för vårdgivare vid gränsöverskridande vård, både inom EES och nationellt, och föreslå hur detta skulle kunna regleras.

Också utredningstiden förlängs. Uppdraget i dessa tilläggsdirektiv ska redovisas senast den 30 september 2022. Uppdraget enligt de ursprungliga direktiven ska fortfarande redovisas senast den 31 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Patientöversikter inom EES och Sverige

    Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES har utrett vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  • E-recept inom EES

    Utredningen om E-recept inom EES har utrett vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...