Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter Dir. 2022:111

Publicerad

En särskild utredare ska se över vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet, och därtill närliggande frågor, samt analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverken. Syftet med uppdraget är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom området för att uppnå en effektiv och rättssäker tillämpning till skydd för folkhälsan, med särskilt fokus på att uppnå en hög skyddsnivå för barn och unga.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • analysera och lämna förslag på hur skyddet för barn och unga kan
  stärkas, bl.a. genom reglering av lustgas i berusningssyfte och frågor som berör marknadsföring av alkohol, produktkrav för tobak och nikotinprodukter, förbud mot langning av tobak och nikotinprodukter samt tobaks- och nikotinfri skoltid,
 • analysera konsekvenserna av en eventuell förändring av det övergripande målet för ANDT-politiken som tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka, bl.a. i förhållande till Sveriges internationella åtaganden och EU-rätten,
 • analysera hur en effektiv och enhetlig tillsyn av alkohol, tobak och
  nikotinprodukter kan uppnås,
 • bedöma utrymmet för och behovet av lättnader i regelverket för att få serveringstillstånd samt överväga om kraven kan moderniseras,
  förenklas och förtydligas utan att göra avkall på skyddsintresset,
  2 (26)
 • göra en översyn av regler om förmedlings- och försäljningstjänster av alkoholdrycker samt bedöma behovet av ny reglering, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Laddar...