Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om sekundäranvändning av hälsodata (S 2022:04) Dir. 2023:97 Dnr S2023/02111

Publicerad

Regeringen förlänger utredningstiden för Utredningen om sekundäranvändning av hälsodata.

Uppdraget skulle ha redovisats senast den 21 september 2023. Uppdraget ska nu i stället redovisas senast den 21 november 2023.