Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt offentlig kontroll för att upptäcka och motverka fusk i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan 2024:6

Publicerad

Utredningstiden att utreda och lämna förslag som syftar till att stärka arbetet med att upptäcka och motverka fusk i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiv om att utreda och lämna förslag som syftar till att stärka arbetet med att upptäcka och motverka fusk i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan (dir. 2022:99). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 29 februari 2024, men utredningstiden förlängs och uppdraget ska istället redovisas senast den 30 juni 2024.

Laddar...