Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslaget i lagrådsremissen innebär i huvudsak att om näringsbetingade andelar överlåts av ett företag till underpris i en situation där en kapitalvinst är skattefri så skall överlåtelsen inte medföra att en delägare i det överlåtande företaget skall ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet på andelen och ersättningen som utdelning om vissa villkor är uppfyllda. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2005 och tillämpas på avyttringar efter ikraftträdandet. Det föreslås även att ändringen, på den skattskyldiges begäran, skall tillämpas retroaktivt på avyttringar som skett efter den 30 juni 2003.
Laddar...