Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lägger regeringen fram förslag som syftar till att effektivisera förfarandet i hyres- och arrendenämnderna. Förslagen rör nämndernas sammansättning, vilka krav som ska ställas på en ansökan, möjligheten att delegera beredande uppgifter till kanslipersonal, möjligheten att avgöra ärenden utan något sammanträde samt protokollföring. Den 1 januari 2006 kommer de mindre hyres- och arrendenämnderna att samordnas administrativt med tingsrätten på respektive ort. Med anledning av detta föreslås i lagrådsremissen att sådana beslut av arrendenämnd som med nuvarande regler kan klandras till fastighetsdomstol i stället ska kunna överklagas till den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden är belägen. I lagrådsremissen föreslås också att det införs en möjlighet att delegera beredande uppgifter i en hyres- eller arrendenämnd till anställda i en tingsrätt på samma ort och vice versa samt att systemet med obligatoriska ersättare för ordförande och övriga ledamöter i nämnderna avskaffas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.
Laddar...