Vissa frågor avseende beskattning av sjöinkomst

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag som förenklar skattereglerna för sjömännen. Bland annat föreslås att reglerna för sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst inte bara ska gälla anställda på svenska handelsfartyg, utan även sjömän anställda på EES-registrerade handelsfartyg.