Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till fortsatt giltighet av och vissa justeringar i den tidsbegränsade bestämmelse om sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden som riksdagen, efter initiativ av konstitutionsutskottet, beslutade den 20 juni 2007 och som gäller t.o.m. den 31 december 2007. Som ett led i bedömningen av om det finns skäl att låta bestämmelsen gälla även i fortsättningen analyseras magnetbandens rättsliga status mot bakgrund av regleringen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Bedömningen är att magnetbanden med säkerhetskopiorna i sig inte kan anses utgöra allmänna handlingar i TF:s mening. Den rättsliga statusen avseende varje enskild handling som finns på magnetbanden måste därför bedömas för sig. Banden innehåller både kopior av originalhandlingar inom Regeringskansliet som är allmänna handlingar och kopior av originalhandlingar som inte är allmänna. Kopiorna har samma rättsliga status som originalhandlingarna. Lagrådsremissens förslag innebär att sekretess av säkerhetsskäl ska fortsätta att gälla för uppgifter i säkerhetskopior som har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004. Sekretessen ska dock inte gälla i förhållande till riksdagen. Den handlingssekretess som följer av bestämmelsen omfattar uppgifter i de allmänna handlingar som finns på banden.
Laddar...