Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det har förekommit skatteupplägg genom att fastigheter överlåts till eller från handelsbolag till ett pris som väsentligt understiger marknadsvärdet, så kallad underprisöverlåtelse. Genom sådan skatteplanering minskar skatten trots att det inte föreligger någon förlust i ekonomisk mening för företaget. Regeringens förslag innebär att möjligheterna till skattefria underprisöverlåtelser av tillgångar till och från handelsbolag slopas och därmed förhindras nu denna typ av skatteplanering. Lagrådsremissen innehåller även förslag till förändringar av de särskilda skattereglerna för byggnadsrörelser och handel med fastigheter. Även dessa regler har missbrukats för att undvika skatt och de förslagna förändringarna förebygger denna typ av skatteplanering. Regeringen aviserade förslagen den 17 april 2008 i en skrivelse till riksdagen (skr. 2007/08:148) och förklarade att det enligt regeringens mening finns särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa de föreslagna regeländringarna från och med dagen efter överlämnandet av skrivelsen, dvs. från och med den 18 april 2008.
Laddar...