Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Språklag

Publicerad Uppdaterad

I lagrådsremissen föreslås att en språklag införs.

Ladda ner:

I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige.

I lagen anges också att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja även dessa språk liksom det svenska teckenspråket.

Språklagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Språklagsutredningen (Ku 2007:01)

  Tilläggsdirektivet anger att utredningstiden förlängs till den 29 februari 2008.

 • Språklag

  En särskild utredare ska utarbeta ett förslag till språklag, där svenska språkets status regleras. Utredaren ska även överväga om det i en sådan lag bör införas bestämmelser om de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråkets ställning. Frågan om svenska språket i internationella sammanhang bör även belysas.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Värna språken - förslag till språklag

  Språklagsutredningen ger förslag till en språklag. I lagen anges svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Bestämmelserna är utformade med sikte på att lagen ska värna både det svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Språklag

  I lagrådsremissen föreslås att en språklag införs.

Proposition (1 st)

 • Språk för alla - förslag till språklag

  I propositionen föreslås att en språklag (Lag om nationella minoritetsspråk) införs. I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige. I lagen anges också att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk liksom det svenska teckenspråket.