Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Förslagen innehåller bestämmelser om bl.a. nya rättsmedel (ogiltighet och sanktionsavgift), konkurrenspräglad dialog, elektronisk auktion, miljöhänsyn och sociala hänsyn samt regelförenklingar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...