Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att genomföra rådets rambeslut (2008/841/RIF) om kampen mot organiserad brottslighet.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i brottsbalken, miljöbalken, skattebrottslagen, jaktlagen och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter samt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Förslagen innebär att vissa brott - för brottsbalkens del koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och bestickning (grovt brott) - kriminaliseras på förberedelsestadiet. I ett par fall straffbeläggs även försök till brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...