Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

En gymnasiesärskola med hög kvalitet Lagrådsremiss

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att bestämmelserna för gymnasiesärskolan i stora delar anpassas till bestämmelserna för den reformerade gymnasieskolan.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2012. Huvuddelen av bestämmelserna ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)