Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

De frågor som behandlas i lagrådsremissen är

  • Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden
  • Ändringar i den så kallade löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna
  • Slopande av ansöknings- och anmälningsförfarandet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler
  • Införande av en definition av begreppet skattepliktig för första gången inom fordonsbeskattningen
  • Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin