Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Kostnadsfria läkemedel för barn

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag om att läkemedel och andra förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska vara kostnadsfria för barn under 18 år. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.


Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition