Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

Publicerad

Regeringen föreslår ytterligare lagändringar för produkter som omfattas av EU-förordningarna om medicintekniska produkter. Ändringarna omfattar bland annat en avgiftsskyldighet för den som ansöker om undantag från vissa språkkrav för medicintekniska produkter.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att regioner och den som marknadsför ett läkemedel eller en annan vara ska ges tillfälle till överläggningar med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket även i ärenden om omprövning av läkemedelsförmån och att en bestämmelse om överföring av sekretess införs för uppgifter som lämnas vid dessa överläggningar. 

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 26 maj 2024.